Společná vize Logo HK

BOZP a PO, Koordinátor BOZP, Inženýrská činnost ve výstavbě

Společnost MANS CZ s.r.o. vznikla na základě dlouholetých zkušeností a praxe odborně způsobilých osob v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a inženýrské činnosti v investiční výstavbě.

V rámci služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany nabízíme poradenský servis, provádění školení zaměstnanců, identifikace rizik na pracovištích, vypracování příslušné dokumentace BOZP, účast na jednáních státního odborného dozoru, zajištění revizí technických zařízení a dodávku bezpečnostního značení.

Naše služby v oblasti bezpečnosti práce zahrnují i kvalitní služby odborně způsobilých koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to pro fáze přípravy i realizace staveb. S touto službou získá zákazník komplexní služby související s činností koordinátora BOZP, metodické vedení systému řízení BOZP na staveništi a zpracování dokumentace požadované platnou legislativou.

Podstatnou částí našeho portfolia služeb je inženýrská činnost v investiční výstavbě. Služby v této oblasti zajišťujeme našimi kvalifikovanými pracovníky s dlouholetou praxí, a to komplexně dle rozsahu investičního záměru nebo jen určitou část procesu požadovanou zákazníkem.

Jsme členy profesního seskupení „Společná vize" jehož členy sdružuje snaha o zvýšení bezpečnosti na staveništi s cílem provést investora (zadavatele stavby, stavebníka) od záměru výstavby, přes bezpečnou realizaci až po bezpečnou údržbu a užívání stavby.

 

ETICKÝ KODEX KOORDINÁTORA BOZP

eticky_kodex_koordinator_bozp

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.